top of page

Sairaalat, terveyskeskukset ja palvelutalot

Viasec-järjestelmä toteutetaan pääasiassa langattomilla tuotteilla, joita täydennetään langallisilla tuotteilla.

Näitä tuotteita ovat esimerkiksi tietokoneet, käytävänäytöt ja valo-opasteet.

Graafisella käyttöliittymällä voit hallita useita eri kohteita. Kohteen hälytykset näytetään sijaintitiedon perusteella yksilöllisellä hälytyskartalla,  josta ne tallentuvat päivittäiseen tapahtumalokiin.

Paristo- ja vikailmoitukset lähetetään automaattisesti pääkäyttäjille.

Etäyhteydellä kohteen muutokset, huolto ja ylläpito onnistuu vaivattomasti.

internet-1295531 appi ja kartta lisätty2_pienennetty_paikannusnimi muutettu.png

Hoitajakutsu

Henkilöturva

Kulunhallinta

henkilöturva ikoni_ranneke_valkoinen jpeg.jpg
hoitajakutsu ikoni jpeg.jpg
kulunhallinta ikoni_valkoinen ranneke jpeg.jpg

Laitepaikannus

Paikannus

Data-Analytiikka

Hoitajakutsu toteutetaan suunnitelman
tai toiveiden mukaan pääasiassa langattomilla paikantavilla tuotteilla.
Tiedämme kuka ja missä tarvitaan apua.
Ranneke voidaan ohjelmoida myös
muistihäiriöisen valvontaan. Puhe- tai 
kuvapuheyhteydellä säästetään henkilökunnan aikaa hoitotyöhön.

Henkilöturvahälytykset ohjataan

tarvittaessa myös vartiointiliikkeen vastaanottokeskukseen tai suoraan vartijalle. Hälytykset paikantuvat
huoneen tarkkuudella. Hälytykset
ohjataan kartalle, mobiilisovelluksiin
sekä monivärinäytöille.

Kulunhallinnalla määritellään asiakaskohtaisia kulkuoikeuksia.
Ovia voidaan ohjata tarpeiden mukaan kiinni tai auki. Esimerkiksi, jos hoitohenkilö tai potilaskuljetus on lähestymässä ovea, avataan ovi automaattisesti.

laitepaikannus ikoni ranneke valkoinen jpeg.jpg
analytiikka ikoni jpeg.jpg
paikannus ikoni jpeg.jpg

Järjestelmä paikantaa huoneen

tarkkudella. Bluetooth 5 tekniikalla toimiva paikannustukiasemaverkosto

on kaikkien tuotteiden yhteiskäytössä. Mikäli kohteessa tapahtuu muutoksia,

on tukiasemien lisääminen ja etäyhteydellä ohjelmointi erittäin helppoa.

Järjestelmän avulla saadaan
tosiaikaista tietoa langattomien
tuotteiden liikkeistä. Tietoja voidaan

käyttää esimerkiksi hoidon tarpeen

arvioimisessa. Asukaskohtainen
aktivisuuskäyrä näyttää, onko
kuntoutus mennyt toivotulla tavalla.

 

Laitepaikannuksen avulla tiedetään
missä laitteet ovat, joka nopeuttaa ja helpottaa asiakkaiden hoitoa. 

Mikäli laite viedään alueelle johon se ei kuulu, voidaan siitä lähettää hälytys.

Laitehallinnan avulla pystytään myös estäämään varkaudet. 

Pyydä tarjous täyttämällä yhteystietosi

bottom of page